Rengör mässing

Rengör mässing

Rengör mässing. De flesta föremål kan rengöras enkelt med en lösning av bakpulver och vatten och en svamp, eller en lösning av varmt tvålvatten.